Zlotowe Logo

imageedit_3_3273847602

Logo tegorocznego Zlotu PRPI jest ukłonem w stronę natury polskiej jak i tej po drugiej stronie Wielkiej Wody.

Przedstawia ono Irokeskie Drzewo Pokoju, symbol zjednoczenia pięciu narodów, Mohawków, Seneków, Kajugów, Onondagów, Oneidów, przez Wielkiego Rozjemcę, Dekanawidah (Huron) i Hiawathe (Mohawk lub Onondaga).  Zwołali oni bowiem Wielką Radę Konfederacji Pięciu Narodów i tak powstała Liga Haudenosaunee, znana nam jako Liga Irokeska.

Idea, którą kierował się Dekanawidah, wyraźnie różniła się od poglądów ludu Wyandottów. Kochał on bowiem bardziej pokój aniżeli wojnę. Popatrzmy w dzisiejszych czasach na relacje konfliktowe między nami… co nas napędza? ….

Dekanawidah mawiał o  trzech aspektach Wielkiego Pokoju:

  • Dobre Słowo, które ma być sprawiedliwe dla wszystkich
  • Zdrowie Ducha i Ciała, dzięki zdrowemu Duchowi jest pokój na Ziemi,
  • Moc sprawcza, zgodna z wolą Boga (Stwórcy, Mistrza Życia, czy jak inaczej Go sobie nazwiemy) która jest ustanowiona jako władza świecka, mająca przynosić wzrost mocy Ducha.

Postulaty pokoju zostały przyjęte przez 5 narodów i tak Symbolem Ligi Haudenosaunee stała się Biała Sosna (Sosna Wejmutka), Drzewo wielkich, długich igieł i gałęzi.

Drzewo Pokoju posiada cztery Wielkie Białe Korzenie, rozprzestrzeniające się w czterech kierunkach Ziemi. Jeśli którykolwiek inny naród (jak Tuscarora, którzy przyłączyli się do Ligii w późniejszym czasie) chciałby kiedykolwiek dołączyć do Ligi, to miał podążać w swoich działaniach i wzorcach, po Białych Korzeniach, do źródła, aby schronić się pod Drzewem Pokoju. Na szczycie drzewa jest Orzeł, który ostrzega Ludzi Pokoju przed zbliżającym się niebezpieczeństwem.

Dekanawidah zasadził symbolicznie drzewo w krainie Onondagów, w miejscu Grre. W tym miejscu spotykali się wodzowie Ligii narodów. Stworzenie tego symbolu miało dawać w przenośni, nieśmiertelność wodzom narodów konfederacji, gdyż ich tytuły były ciągle przekazywane ich następcom a Liga będzie nieśmiertelna, na zawsze.

Pod Drzewem Pokoju zakopany jest war club, pałka wojenna. Jest to kolejny symbol pogrzebania waśni i konfliktów między narodami konfederacji.

Po bokach logo widnieją głowa Niedźwiedzia i Wilka. Przedstawicieli zwierząt zamieszkujących zarówno lasy polskie jak i ziemie po drugiej stronie oceanu.

Niedźwiedź w kulturze Indian jest postrzegany m.in. jako uosobienie Uzdrowiciela (Medicine Man).

Natomiast Wilk (Pathfinder) czyli Wskazujący Drogę, dodatkowo symbolizuje wolność jak i prawi o podążaniu za własnym instynktem, intuicją.

Symbol Niedźwiedzia jak i Wilka to jedne z najsilniejszych w kulturze narodów rdzennych Ameryki Północnej a i także na naszej ziemi polskiej,  wilki i niedźwiedzie są postrzegane jako majestatyczni królowie lasów.

 

imageedit_3_3273847602

Wróć

Reklamy